Sterilizasyon, Herhangi bir cismin veya maddenin, birlikte bulunduğu tüm mikroorganizmaların her türlü canlı formundan temizlenmesi amacıyla uygulanan fiziksel veya kimyasal işlemdir. Mikroorganizma kavramı; içersinde algler, protozoonlar, funguslar, bakteriler ve viruslerin de bulunduğu genel bir terimdir. Mikroorganizmalar için ölüm; gelişme ve bölünme yeteneklerinin bir daha geri kazanılmamak üzere kaybolmasıdır. Mikroorganizmaların fiziksel veya kimyasal yöntemlerle öldürülmeleri birinci dereceden bir reaksiyon olarak gerçekleşir. Bunun anlamı, mikroorganizmaları öldürmeye yönelik yöntemlerin bir populasyondaki mikroorganizmaların tümünü bir seferde ve ani olarak öldürmeyecek olmasıdır. Mikrobial ölüm hızı;

 • Mikroorganizmaların başlangıç sayısına
 • Çevresel şartlara
 • uygulama süresine

Öldürülmesindeki Yarar ve Nedenler

 • İnsan, hayvan ve bitkilerde enfeksiyon oluşturan mikroorganizmaları yok etmek ve böylece enfeksiyonlara engel olmak,
 • Gıdaların bozulmalarını önlemek,.
 • Besiyerlerini ve diğer ortamları mikroorganizmalardan arındırılmış hale getirmek,
 • Saf kültürlerin elde edilmesini sağlamak ve bunların kontaminasyonunu önlemek,
 • Malzeme ve aletlerin (özellikle ameliyat aletlerinin) kontaminasyonunu önlemek,
 • Hastalık etkeninin etrafa yayılmasını ve bulaşmasını önlemek olarak özetlenebilir,
 • Yöntemleri genellikle aşağıdaki gibi sınıflandırılır:

   SICAKLIK İLE STERİLİZASYON
  • Kuru sıcaklık ile sterilizasyon
  • Nemli sıcaklık ile sterilizasyon
  • FİLTRASYON İLE STERİLİZASYON
  • Gazların filtrasyonla sterilizasyonu
  • Sıvıların filtrasyonla sterilizasyonu
  • KİMYASAL STERİLİZASYON
  • EtO ile sterilizasyon
  • Diğer kimyasallarla sterilizasyon
  • RADYASYONLA STERİLİZASYON
  • İyonize ışınlarla sterilizasyon
  • İyonize olmayan ışınlarla sterilizasyon

Hala Dezenfekte